Korvaavuudet

Ohjaajat antavat pyydettäessä tarkempia tietoja lukupiiristä oppiaineeseen. Virallisesti olemme määritelleet seuraavasti: ”opintosuoritus muodostuu aktiivisesta osallistumisesta lukupiirityöskentelyyn: valmistautumisesta tekstejä lukemalla, oman tekstin analyysin valmistamisesta ja esittelystä lukupiirissä sekä toisen osallistujan tekstin opponoinnista”. 

Opintojaksot, joihin lukupiiri voi sisältyä kokonaan tai osana (korvaavuuksista on jokaisen opiskelijan sovittava ko. kohdan tentaattorin kanssa):

Teologinen tiedekunta


107712           Latinan erityiskurssi jatko-opiskelijoille (YKH/SKH712) (5op)
102251           Kirkko vanhalla ja keskiajalla (KH251), 10 op (osa)
                      102252           Reformaation kirkkojen synty (KH252), 10 op (osa)

Mahdollisia korvausmahdollisuuksia muissa tiedekunnissa (sovitaan tapauskohtaisesti):

Humanistinen tiedekunta

Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus

405801           Keskiajan latinan lukemisto I (DLA352), 4 op (osa)
405802           Keskiajan latinan lukemisto II (DLA353), 4 op (osa)
405806           Uuslatinalaista proosaa (DLA362), 8 op (osa)

Historia

                      404265           Vapaavalintaiset opinnot (HYL319)
                      400949           Keskiajan tutkimuksen perusopinnot (HKE100), 25 op (osa)
400962           Keskiajan latina (HKE151H) 5 op (osa tai kokonaan)
                      406036-7        Tutkielmaa tukevat opinnot (HYL322)
400911           Metodologia (HYL313)

Lisäksi monien aineiden jatko-opintoihin on mahdollista sisällyttää vapaavalintaisia suorituksia sopimuksen mukaan.

Yhteistyömahdollisuuksia on mahdollista selvittää tarpeen mukaan  myös mm. taidehistorian ja filosofian oppiaineiden kanssa sekä oikeustieteellisen tiedekunnan, erityisesti oikeushistorian oppiaineen kanssa.

Opiskelija voi valita joko 2 op tai 5 op suorituksen (opiskelijan on ennalta sovittava suorituksen laajuudesta lukupiirin opettajien kanssa sekä korvaavuudesta oman oppiaineensa kanssa).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti