Ohjaajat

Lukupiirissä on mukana kaksi ohjaajaa, jotka osallistuvat tekstien lukemiseen ja auttavat aina tarvittaessa. Kummankin sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] helsinki. fi

Olen Tuija Ainonen, keskiajantutkimuksen jatko-opiskelija. Latinaa opiskelin sivuaineena Tampereella historian ohella sekä osanana jatko-opintojani Toronton Keskiajantutkimuksen keskuksessa. Tutkimuksessani perehdyn sydänkeskiajan teologisiin sanaselitysoppaisiin ja niiden syntyvaiheisiin. Yhtäältä tutkin oppihistoriaa, toisaalta kirkkohistoriaa ja eksegetiikkaa, mutta suurin kiinnostukseni kohdistuu käsikirjoituksiin ja niiden tutkimiseen. Latinan kieli on minulle yksi tutkimuksen välineistä. Lukupiirissä odotan kohtaavani uusia tekstityyppejä ja aiheita. Odotan innolla myös sekä sisältöön että kielen käyttöön liittyviä keskusteluja.  Olen Timo Korkiakangas, klassillisen filologian jatko-opiskelija. Olen opiskellut pääaineenani latinaa Jyväskylässä, Helsingissä ja Roomassa. Tutkin latinan kielihistoriaa ja erityisesti olen kiinnostunut myöhäisestä latinasta. Myöhäisellä latinalla tarkoitan latinaa, jota puhuttiin ja kirjoitettiin äidinkielenä Rooman imperiumiin kuuluneilla alueilla myöhäisantiikista varhaiskeskiajalle. Olen myös opiskellut yleistä historiaa, pääasiassa antiikin ja keskiajan historian näkökulmasta. Näihin teemoihin liittyvät myös käsikirjoitustutkimuksen opintoni. Viime vuosina kiinnostukseni on laajentunut vielä renessanssin ja varhaisen uuden ajan kulttuurihistorian suuntaan. Lukupiiriltä odotan tajunnan laajentumista uusia tekstejä lukemalla - omassa työssä tulee pyöritelleeksi aina samanlaista materiaalia!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti